• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστασία Γιαννοπούλου' | 20 Μαρτίου 2015, 02:33

    Να αναγνωριστεί πλήρως η υπηρεσία της διαθεσιμότητας Προσθήκη στο άρθρο 20 ως παρ. 4: Ο χρόνος της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων που εντάσσονται στο παρόν κεφάλαιο, συνυπολογίζεται αυτοδίκαια για κάθε υπηρεσιακή και μισθολογική μεταβολή και για όλα τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπαλλήλων.