• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ' | 20 Μαρτίου 2015, 10:24

    Η οριστική παύση θα πρέπει να επιβάλλεται σε υπάλληλο που απουσίαζε πάνω από ένα μήνα το προηγούμενο χρόνο, είτε σε πρόσωπο το οποίο λειτούργησε εναντίον του δημοσίου συμφέροντος και επιβάρυνε το κρατικό μηχανισμό (απιστία κατά τη υπηρεσία). Αυτό βέβαια μπορεί να συνδυάζεται και με ποινικά αδικήματα, όπως εκείνο της κατάχρησης, της υπεξαίρεσης κα.