• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ' | 20 Μαρτίου 2015, 10:31

    Θα πρέπει να συγκροτηθεί νέος φορέας ή να δοθεί αρμοδιότητα με συγκρότηση νέου τμήματος, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητες αναφορές πολιτών, που θα αποσκοπούσαν σε προσωπική αντέγκληση με τον υπάλληλο. Το δε νέο κλιμάκιο θα έπρεπε να αξιολογήσει τις αναφορές κατά τρόπο ποιοτικό και να διενεργήσει αυτοψία στο χώρο εργασίας, συμπληρώνοντας την ανάλογη φόρμα για το εάν ευσταθούν ή όχι αυτές οι καταγγελίες. Εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, το πόρισμα να προβιβαζόταν στην πειθαρχική επιτροπή.