• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Πλουμπίδης' | 20 Μαρτίου 2015, 11:44

    Σχετικά με το άρθρο 31, παράγραφος 8, προτείνω να προστεθεί μετά το «οικεία πράξη Δημάρχου ή προέδρου ΝΠΔΔ» επειδή ορισμένα δημοτικά ωδεία ανήκουν σε ΝΠΔΔ