Άρθρο 30: Αποσπάσεις διακριθέντων αθλητών

 1. Οι Αθλητές που έχουν καταλάβει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και έχουν διορισθεί και υπηρετούν είτε στις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε στα Σώματα Ασφαλείας, είτε στο Δημόσιο Τομέα, είτε σε ν.π.δ.δ. ή σε ν.π.ι.δ. του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,  επιτρέπεται,  κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είτε σε εποπτευόμενους από αυτήν φορείς καθώς και σε έτερους φορείς ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που εκπονούν προγράμματα σχετικά με τη διάδοση του Ολυμπισμού, των Ολυμπιακών αξιών, ή της Εκεχειρίας (Ομοσπονδίες Αθλημάτων, ΕΟΕ, ΕΘΝΟΑ, Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας κ.α.), όπως επίσης και σε άλλα προγράμματα ή δράσεις σχετικές με τον αθλητισμό (και την κοινωνική προσφορά του εν γένει.
 2. Οι αποσπάσεις διενεργούνται, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, με Κοινή Απόφαση των αρμοδίων Υπουργών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  με διάρκεια πέντε (5) έτη και δυνατότητα παράτασης. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων καλύπτεται από το φορέα προέλευσης.
 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν ιδίως τις προϋποθέσεις ανανέωσης των ανωτέρω αποσπάσεων καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Ειδικότερα για το ένστολο προσωπικό που αποσπάται στους ανωτέρω φορείς τα φύλλα ποιότητας συμπληρώνονται από τον φορέα προέλευσης μετά από δεσμευτική σχετική έκθεση που προέρχεται από τον φορέα υποδοχής.
 • 24 Μαρτίου 2015, 12:49 | Σπετσέρης Ν.

  Δεν θα αναφερθώ ούτε στο Κοινωνικό Κράτος , ούτε στην αντίληψη Κοινωνικού Αυτοματισμού του “ΣΕΕΔΑ” αλλά ούτε στα 3114 Σχόλια επι της Διαβούλευσης έως τώρα που όλα είναι σωστά αλλά από διαφορετικό οπτικό πεδίο

  Στο μόνο που θα αναφερθώ πιστεύοντας ότι δεν υπάρχουν Πατρίκιοι Συντάκτες – Πολιτικοί Νομοσχεδίων και βάση της Δήλωσης της Κυβέρνησης για Ανάκληση όλων των αντισυνταγματικών απολύσεων
  “Δεν υπάρχει η αναφορά Στο Νομοσχέδιο αυτό για την αντισυνταγματική απόλυση και επαναφορά όλων των Διακριθέντων Αθλητών από τις τότε συνολικές Μνημονιακές απολύσεις 12.000-15.000 Δημοσίων Υπαλλήλων και δεν είναι οι μόνες. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4210 Φ.Ε.Κ. 254 Α 21/11/2014 §28.2 «835-20315ΠΥ»”

  Για όσους αθλητές έτυχαν διάκρισης μέχρι και τις
  31.12.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999,
  καθώς και της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό
  24344/9.6.2009 (Β΄ 1182), όπως ισχύουν, και δεν έχουν
  υποβάλει αίτηση διορισμού μέχρι την έκδοση του πα−
  ρόντος νόμου, το δικαίωμα διορισμού καταργείται.

  νπ
  400 μνημονιακούς νόμους
  525 Προεδρικά Διατάγματα και
  2.820 ερμηνευτικές εγκυκλίους.
  Παράκαμψη της ίδιας της Βουλής 44 φορές, καταλύοντας τη Δημοκρατία και περνώντας τα μνημονιακά μέτρα ισοπέδωσης της πατρίδας μας με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.
  όλα αυτά είχατε πει θα καταργηθούν μαζί με τα μνημόνια.

 • Το άρθρο 1 συμπληρώνεται ως εξής: «Οι Αθλητές που έχουν καταλάβει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και έχουν…».

 • Πιστεύω πως η τιμή και ο σεβασμός στα επιτεύματα των αθλητών είναι σωστό να μεταφράζεται σε αναγνώριση στο τομέα τους και στη μεταλαμπάδευση των ειδικών γνώσεων τους.

  Άρα πρέπει να έχουν και οικονομικά οφέλη, όχι για τα επιτεύγματα τους αλλά για να μεταφέρουν την ειδική τεχνογνωσία τους να φτάνουν άλλοι στα επιτεύγματα τους,είτε στο στρατό είτε στην εκπαίδευση αλλά και στον χώρο του αθλητισμού όχι με αποσπάσεις αλλά με σύνδεση της πορείας τους με σύμβαση έργου αναλόγως της ικανότητας τους να μεταφέρουν αυτή τη τεχνογνωσία.
  Αν μιλάμε για οικονομικό έπαθλο αυτό θα πρέπει να έχει τη μορφή εφάπαξ οφέλους ικανού ποσού ανεξάρτητο όμως από άσχετες υπηρεσίες και λοιπές άστοχες μορφές που υποτιμούν και εκτρέπονται του νοήματος του επάθλου ή του εισοδήματος αντίτιμου για την συγκεκριμένη υπηρεσία που διακρίθηκε ο αθλητής.

 • Ο Σύλλογος των Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών, σας καλεί να συμπεριλάβετε στο άρθρο 30 το οπίο αναφέρεται στις αποσπάσεις των Ολυμπιονικών και τους παγκοσμιονίκες από 1η ως 8η θέση καθώς επίσης πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα αντίστοιχα, τους ΑΜΕΑ αθλητές οι οποίοι έχουν διακριθεί στους παραπάνω αγώνες ώστε να κάποιοι από μας να επιστρέψουν στο «σπίτι » τους στην ΓΓΑ και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον αθλητισμό! Κατά παρέκκλιση όλοι οι αθλητές οι οποίοι έχουν κατάρτιση στην Δημόσια Διοίκηση.

 • 22 Μαρτίου 2015, 09:14 | Θανάσης Π.

  Παρόλο που εγώ δεν είμαι ολυμπιονίκης και με κίνδυνο να γίνω βαρετός αφού έχω σχολιάσει το ίδιο ζήτημα και σε άλλα άρθρα βλέποντας όμως αυτή τη διάταξη δεν άντεξα να μην κάνω αυτό το σχόλιο γιατί έχω ταλαιπωρηθεί, γιατί όμως να ταλαιπωρηθούν και οι Ολυμπιονίκες μας.

  Το σχόλιό μου επί της ουσίας είναι ότι οι Ολυμπιονίκες που έχουν διορισθεί και υπηρετούν σε ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν πρόκειται να εγκριθεί σε καμία περίπτωση ούτε κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπαστούν στο στενό δημόσιο τομέα, αν πρόκειται να πληρωθούν από την υπηρεσία στην οποία αποσπώνται.

  Η απόσπαση θα κοπεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως κόβονται όλες οι αντίστοιχες αποσπάσεις και μετατάξεις με όλες τις ειδικές διατάξεις.

  Τέτοιες διατάξεις απλά δημιουργούν ψευτικές ελπίδες και ταλαιπωρούν και πληγώνουν.

  Καλύτερα να βγάλετε προκήρυξη για νέο διορισμό των Ολυμπιονικών αυτών.

 • 20 Μαρτίου 2015, 14:18 | politis

  Δώστε χρήματα στους αθλητές να διακρίνονται και μην τους βάζετε σε θέσεις που δεν θα παράγουν ποτέ, δεν θα δουλέψουν και θα στερήσουν μια θέση άλλου ανθρώπου.

  Δείτε λίγο τη λέει και τη προωθεί η ΕΕ για το θέμα dual carrier of athletes, δίνει επιδοτήσεις και χρήματα που θα πιάσουν τόπο και θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας και δεν θα δεσμεύσουν άλλες.

 • 20 Μαρτίου 2015, 11:44 | Γιώργος Πλουμπίδης

  Σχετικά με το άρθρο 31, παράγραφος 8, προτείνω να προστεθεί μετά το «οικεία πράξη Δημάρχου ή προέδρου ΝΠΔΔ» επειδή ορισμένα δημοτικά ωδεία ανήκουν σε ΝΠΔΔ

 • 20 Μαρτίου 2015, 11:37 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Συμφωνώ και για του παρά-Ολυμπιονίκες!Αν θέλετε να λέγεστε Αριστερή Προοδευτική Κυβέρνηση θα πρέπει να πάρετε ανάλογη μέριμνα και για τους διακριθέντες ΑΜΕΑ.

 • 18 Μαρτίου 2015, 16:09 | kwn

  Ας υπάρξει πλέον μια πρόβλεψη πέραν των διακριθέντων αθλητών και για ΑΜΕΑ. Δεν υπάρχει νομική πρόβλεψη για ΑΜΕΑ που εργάζονται στο δημόσιο ή εποπτευόμενους φορείς που να εξυπηρετούν τις αναγκές μετακινήσεις τους. Οι εγκλωβισμένοι συνανθρωποι μας μετά από ένα διορισμό δεν μπορούν να μετακινηθούν κοντά στο οικείο τους περιβάλλον. Ελεύθερες μετακινήσεις (αποσπάσεις, μετατάξεις) για όλα τα ΑΜΕΑ > 67%.