• Σχόλιο του χρήστη 'Τσατσαράκη Ερωφίλη' | 20 Μαρτίου 2015, 11:39

    Στο άρθρο αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πρώτοι διαθέσιμοι του Ν. 4093/2012, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνοι οι οποίοι μετατάχθηκαν αργότερα σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς να επιλέξουν εάν θέλουν να παραμείνουν στις υπηρεσίες που υπηρετούν ή να γυρίσουν στις υπηρεσίες προέλευσής του. Πολλοί από αυτούς βιώνουν δύσκολες συνθήκες καθώς δεν έγιναν αποδεκτοί από τις νέες υπηρεσίες τους και θεωρούνται μέχρι σήμερα ως "ξένο σώμα". Οι άνθρωποι αυτοί είχαν γνώσεις και εμπειρία που στερήθηκαν οι υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονταν και θα ήταν χρήσιμοι να επιστρέψουν σε αυτές, καθώς οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης προσωπικού και ιδιαίτερα εξειδικευμένου.