• Σχόλιο του χρήστη 'Θανάσης Π.' | 21 Μαρτίου 2015, 08:47

    Συμφωνώ απολύτως με την κατέυθυνση του Νομοσχεδίου με αποκατάσταση αδικιών. Γενικά όμως οι αδικίες που υπάρχουν δεν είναι μόνο οι οι αδικές της μνημονιακής εποχής υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις υπαλλήλων που θα μπορούσαν στα πλαίσια της λογικής και της καταπολέμησης της ανθρωπιστικής κρίσης να συμπεριληφθούν στην εθελοντική κινιτοκότητα. Κατά τη γνώμη μου, την οποία την έχω εκφράσει με σχόλιο και στο άρθρο περί μετατροπής των ΙΔΑΧ σε μονιμους, θα πρέπει η κινητικότητα να ανοίξει σε όλο το δημόσιο τομέα, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά κριτήρια αλλά και το δημόσιο συμφέρον. Να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη. Δεν έχω ακόμη σκεφτεί τον καλύτερο τρόπο αλλά θα πρέπει να γίνει χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για τη διάγνωση των αναγκών και την διατύπωση επιθυμιών μετακίνησης. Επίσης πρέπει να αρθρούν στο μέτρο του δυνατού τα όποια θεσμικά ζητήματα στην εύρεση πιστώσεων, για την μετάταξη από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τουλάχιστον από κρατικές επιχειρήσεις, στο στενό δημόσιο τομέα. Υπάρχουν υπηρεσίες χωρίς κανένα άτομο και κάποιος να θέλει να υπηρετήσει σε αυτήν την υπηρεσία και να μην υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για να μετακινηθεί. Είναι απαραίτητο να γίνει χρήση τεχνολογιών πληροφορικής σε πολλά πεδία της δημόσιας διοίκησης αλλά χρειάζονται απλές αποφάσεις και ιδέες. Βλέπετε τη παρούσα σελίδα υποβολής προτάσεων, μια ιδέα ήταν. θα μπορούσε επίσης να υπάρχει σελίδα υποβολής ιδεών γενικά και προτάσεων ανά υπουργείο ή θεματική ενότητα. Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα της απογραφής για να μετρήσουμε τους υπαλλήλους με ανάλογη ή την ίδια σχεδόν εφαρμογή θα μπορούσαμε να ρωτάμε όλους για εθελοντική κινητικότητα και να υπάρχει μια εικόνα. ΠΡΟΤΑΣΗ 1: Η εθελοντική κινιτικότητα να εφαρμοστεί σε όσο όλο το εύρος του δημοσίου, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά κριτήρια και το δημόσιο συμφέρον τεράστιες ελλείψεις προσωπικού κλπ ΠΡΟΤΑΣΗ 2: Να γίνει χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για τη διάγνωση αναγκών.