• Σχόλιο του χρήστη 'Συμβουλόπουλος Θεμιστοκλής' | 21 Μαρτίου 2015, 14:10

    Στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου σωστά «η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδ. γ΄ του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ Α΄71) εφαρμόζεται και στους μουσικούς των ΟΤΑ α’ βαθμού». Δεν συμπεριλαμβάνεται όμως κακώς, η συγκεκριμένη ρύθμιση και για τους μουσικούς - χορωδούς της ραδιοφωνίας της υπό επανα σύσταση ΕΡΤ . Η αδικία αυτή βρίσκεται σε χρόνια εκρεμότητα καθώς οι όμοροι χώροι της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Λυρικής Σκηνής τελούν υπό ειδικό καθεστώς αναγνώρισης της εκπαίδευσης τους και μάλιστα στην βαθμίδα ΠΕ. Είναι αναγκαίο όσο και αυτοδίκαιο να επιληφθείται του ζητήματος αποκαθιστώνας την χρόνια στρέβλωση.