• Σχόλιο του χρήστη 'Θεοδωρίδης Ιωάννης' | 21 Μαρτίου 2015, 19:55

    Να επιτρέπεται η αμιβαία μετάθεση εντός της ίδιας υπηρεσίας ή και διαφορετικής ,με τη σύμφωνη γνώμη των Υ.Σ., εντός της ίδιας ή και διαφορετικής παραμεθορίου ή προβληματικής περιοχής άμεσα χωρίς να υπάρχει δέσμευση 10ετούς παραμονής αφού δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα για τις υπηρεσίες και δεν αλλάζει η φιλοσοφία της σχετικής διάταξης