• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Γιαννόπουλος' | 21 Μαρτίου 2015, 20:35

    Δυστυχώς η διατύπωση " και των οποίων η έκδοση δεν προϋποθέτει τη σύμπραξη του διοικουμένου" είναι ικανή να τορπιλίσει την διάταξη, και να μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Προσωπικό πρόσφατο παράδειγμα. Για έκδοση άδειας δόμησης μου ζητήθηκαν από την πολεοδομία 1. βεβαίωση χρήσεων γής (την εκδίδει η ίδια η πολεοδομία, αλλά άλλος υπάλληλος, ενώ το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι εντός του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, το οποίο επίσης γνωρίζει η πολεοδομία) 2. βεβαίωση δασαρχείου ότι δεν είναι δασικό (εντός γενικού πολεδομικού σχεδίου θα έπρεπε να το γνωρίζουν)3. βεβαιώσεις από τρεις (3) αρχαιολογικές εφορείες,4. κτηματολογικό φύλλο. Για όλα αυτά απαιτούνται από υπογραφή του ιδιοκτήτη στην αίτηση, μέχρι υποβολή σχεδίων (των ιδίων σχεδίων που υποβάλλονται στην πολεοδομία). Είναι βέβαιο ότι η ερμηνεία των υπαλλήλων θα τείνει στο να θεωρήσουν πως απαιτείται η "σύμπραξη του διοικουμένου", και επομένως τίποτε δεν θα αλλάξει και μετά την ισχύ του νόμου, αν μείνει ως έχει.