• Σχόλιο του χρήστη 'Μ.Π.' | 21 Μαρτίου 2015, 22:45

    Να προβλεφθεί σε ιδιαίτερη παράγραφο στο συγκεκριμένο άρθρο ο χειρισμός και η αντιμετώπιση των ανώνυμων καταγγελιών βάσει των οποίων κινείται η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Πιο συγκεκριμένα να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες , ώστε και οι υπάλληλοι να προστατεύονται από το διασυρμό και τη διαπόμπευση και οι υπηρεσίες να μην τίθεται σε αμφισβήτηση για την αξιοπιστία τους.