• Σχόλιο του χρήστη 'Σταματία Γ.' | 21 Μαρτίου 2015, 22:45

    "άρθρο 20,παρ. 1α)υπάλληλοι των οποίων έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση κατόπιν λήξης της διαθεσιμότητας,ή οι οποίοι μετά την έκδοση οριστικών πινάκων δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν μετά την ανάληψη αυτής και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου". Ερώτημα : οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 ,όπως και όσοι εκπαιδευτικοί μετατάχθηκαν σε άλλους κλάδους σύμφωνα με την ανακοίνωση 6 ,θα πρέπει πρώτα να παραιτηθούν και μετά να υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στις θέσεις που θα επανασυσταθούν ;