• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος' | 22 Μαρτίου 2015, 19:22

    Νλα θεσπιστεί προστασία μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος και στα πειθαρχικά. Υπάλληλος που κατέθεσε αναφορές υπέρ δημοσίου συμφέροντος δικαιούται προστασία και οι πειθαρχικές διώξεις αρχειοθετούνται ανάλογα της προσφοράς του. Την προστασία δίνει εκτός του εισαγγελέα και ο αδμόδιος Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοήκησης και ο Υπουργός