• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 23 Μαρτίου 2015, 01:28

    Η παράγραφος 8 του άρθρου 31, του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου κατατάσσει συλλήβδην του μουσικούς ΟΤΑ στις διατάξεις πρόσληψης καθηγητών μουσικής. Με τη συλλογιστική αυτή διαιωνίζει το χάος στην λειτουργία των μουσικών ορχηστρικών συνόλων των ΟΤΑ, δηλαδή των φιλαρμονικών, συμφωνικών και λοιπών ορχηστρικών συνόλων των ΟΤΑ. Γράφει η παράγραφος 8: «Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδ. γ΄ του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ Α΄71) εφαρμόζεται και στους μουσικούς των ΟΤΑ α’ βαθμού. Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον οποίο κατατάσσονται αυτοδίκαια οι υπηρετούντες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος μουσικοί των ΟΤΑ α’ βαθμού,…» Και αναφέρεται στο νόμο πρόσληψης των μουσικών καθηγητών. Τα μέλη των ορχηστρικών συνόλων των ΟΤΑ όμως προσλαμβάνονται σύμφωνα με τα Π.Δ. 523 και 524 του 1980 (ΦΕΚ Α’). Δηλ αν ισχύσουν τα γραφόμενα στο παρόν σχέδιο νόμου οι μουσικοί εκτελεστές έργων – οργάνων θα μπαίνουν μέσω μοριοδότησης ΑΣΕΠ ; ασχέτως δλδ της ικανότητας τους ως μουσικών εκτελεστών και του ταλέντου τους; Για να είναι πραγματικά ολοκληρωμένο το παρόν νομοσχέδιο όσον αφορά τους Μουσικούς ΟΤΑ, θα πρέπει να κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στα μέλη μουσικών ορχηστρικών συνόλων (παίκτες) και των καθηγητών ωδείων ΟΤΑ και πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα παρακάτω : 1) Να γίνει σαφής διαχωρισμός στο νομοθέτημα ανάμεσα στους μουσικούς ΟΤΑ ορχηστρικών συνόλων και στους μουσικούς καθηγητές των Ωδείων ΟΤΑ. 2) Η κατάταξη των μουσικών ΟΤΑ ορχηστρικών συνόλων θα πρέπει να γίνεται στις κατηγορίες αρχιμουσικός, κορυφαίος Α, κορυφαίος Β, μουσικός. Όπως δλδ ισχύει στα μουσικά ορχηστρικά σύνολα απανταχού και ΕΙΔΙΚΑ στα μουσικά ορχηστρικά σύνολα του ελληνικού δημοσίου, δλδ στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ), Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ) και στην Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ). 3) Η λειτουργία των μουσικών ορχηστρικών συνόλων ΟΤΑ πρέπει και αυτή να διέπεται από τις αρχές των τριών μεγαλυτέρων ορχηστρικών συνόλων του ελληνικού δημοσίου δλδ ΚΟΑ, ΚΟΘ και ΕΛΣ. Συμπερασματικά οι μουσικοί των ορχηστρικών συνόλων των ΟΤΑ αποτελούν ιδιαίτερη και ειδική περίπτωση και ως τέτοια θα πρέπει να γίνει σαφής πρόβλεψη του νόμου. Οι καθηγητές των Ωδείων διορίζονται βάσει των τυπικών προσόντων τους ενώ οι μουσικοί στα ορχηστικά σύνολα των ΟΤΑ εκτός των τυπικών πρέπει να αποδείξουν και τα ουσιαστικά, δλδ το ταλέντο και την τεχνική τους. Ζητείται για το λόγο αυτό η αντιστοιχία των καθηγητών ΟΤΑ με τους καθηγητές του δημοσίου και του καλλιτεχνικού προσωπικού ΟΤΑ με το καλλιτεχνικό προσωπικού του δημοσίου (κατάταξη, καθήκοντα)