• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΑ' | 23 Μαρτίου 2015, 12:36

    Η παρ. 4 του άρ. 23 του παρόντος νομοσχεδίου είναι εξαιρετικά δίκαιη καθώς πολύ δημοκρατικά παρέχει το δικαίωμα επιλογής στους υπαλλήλους να μεταταχθούν στις θέσεις όπου έχουν κριθεί διοριστέοι βάσει πινάκων του ΑΣΕΠ. Ελπίζουμε να ψηφιστεί γρήγορα το νομοσχέδιο και να εκδοθεί άμεσα η απόφαση μετάταξης για να λήξει η πολύμηνη ταλαιπωρία μας!