• Σχόλιο του χρήστη 'Ρ.Φ.' | 23 Μαρτίου 2015, 13:31

    Κύριε Υπουργέ, Παρακαλώ να συμπεριλάβετε στο νομοσχέδιο και εμάς που προσφέραμε τις υπηρεσίες μας για 5 και 10 χρόνια στο Δημόσιο και στους Ο.Τ.Α. και που με Δικαστικές Αποφάσεις Ασφαλιστικών Μέτρων υπηρετούσαμε στις θέσεις μας, αλλά εξαναγκασθήκαμε βάσει του Νόμου Αθανασίου – Μητσοτάκη να αποχωρήσουμε ΑΜΕΣΑ, μη περιμένοντας την τελική Εκδίκαση της Αγωγής και την τελεσιδικία της υπόθεσης. Εσείς, τουλάχιστον, προβλέψτε στον νομοσχέδιο που ετοιμάζετε να επιστέψουμε στις θέσεις μας. Έχουμε οικογένειες και μεγάλες υποχρεώσεις για εμάς.