• Σχόλιο του χρήστη 'd' | 23 Μαρτίου 2015, 14:35

    Η ύπαρξη δύο ξεχωριστών,διακριτών φάσεων είναι αναγκαία,καθώς,μεταξύ των άλλων,συνιστά ένα ουσιαστικό φίλτρο για το ποιοι είναι άριστοι όχι μόνο γνωστικά αλλά και σε ικανότητα διαχείρισης έντονων,επίπονων καταστάσεων.