• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης' | 23 Μαρτίου 2015, 15:02

    Στο 2 θα πρέπει να δηλώνεται ξεκάθαρα ότι δεν θα μπορεί το ψηφιακό αρχείο να στεγάζεται ή να αποθηκεύεται σε συστήματα που διαχειρίζεται ιδιώτης ή ιδιωτική εταιρία. Θα πρέπει να στεγάζεται σε εξοπλισμό που την ασφάλειά του θα εγγυάται δημόσιος φορέας. (ή θα υπάρχει ειδική σύμβαση αυξημένης προστασίας, πράγμα που νομικά υπάρχει κενό.)