• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Α' | 23 Μαρτίου 2015, 15:39

    Kύριε Υπουργέ, προτίνεται σε τροποποίηση του νόμου 4305/2014 αρ. 28 να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο νόμου διάταξη στην οποία να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις των υπαλλήλων οι οποίοι απολύθηκαν λόγω παραποιημένου τίτλου σπουδών από αυτούς οι οποίοι απολύθηκαν λόγω πλαστού τίτλου σπουδών. Δηλαδή είναι διαφορετικό να έχεις αποφοιτήσει από μια σχολή και να έχεις στην κατοχή σου τον σχετικό τίτλο σπουδών από τον να μην έχεις αποφοιτήσει ουδέποτε και να έχεις προσκομίσει για την προσληψή σου ένα πτυχίο ξένης γλώσσας δίχως να είσαι γνώστης της ξένης γλώσσας. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις θα πρέπει να διαχωριστούν για να εφαρμόζεται και η αρχή της αναλογικότητας που προβλέπεται από το σύνταγμα. Επίσης θα πρέπει να εξετάζεται και η περίπτωση αν το συγκεκριμένο πτυχίο ή βεβαίωση έχει άμεση σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του υπαλλήλου. Δηλαδή δεν δύναται να κατέχει τη θέση του νοσηλευτικού προσωπικού ένας γιατρός που ουδέποτε έχει αποφοιτήσει από κάποια ιατρική σχολή από έναν σχολικό φύλακα ή δημοτικό αστυνομικό που κατέθεσε παραποιημένο απολυτήριο λυκείου για την προσληψή του. Ευχαριστώ