• Σχόλιο του χρήστη 'dimitris' | 23 Μαρτίου 2015, 15:34

    Οι αλλαγές σε γενικές γραμμές είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η κατάργηση της εξέτασης ξένης γλώσσας έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Εκατοντάδες ικανότατα άτομα που θα προσέφεραν πολλά πράγματα στη αλλαγή του Δημόσιου τομέα αποκλείστηκαν εξαιτίας του σαθρού και απαράδεκτου τρόπου με τον οποίο εξετάζονταν στη ξένη γλώσσα. Διατηρώ κάποιες αμφιβολίες για το σημείο που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση σχετικά με τους αποφοίτους θετικών επιστημών. Δηλαδή στη σχολή θα πρέπει να εισάγονται μόνο μαθηματικοί, φυσικοί και χημικοί? Για ποιο λόγο να αλλάξουν τα θέματα έτσι ώστε να εισάγονται οι απόφοιτοι θετικών επιστημών πιο εύκολα? Αυτό είναι απαράδεκτο. Τέλος, πιστεύω ακράδαντα ότι στον εισαγωγικό διαγωνισμό δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία προφορική εξέταση.