• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Α' | 23 Μαρτίου 2015, 15:04

    Κύριε Υπουργέ, στο παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει να τροποποηθεί με διάταξη ο νόμος 4305/2014 αρ. 28 ώστε να υπάρχει η διάκριση των περιπτώσεων για έναν υπάλληλο που προσελήφθηκε με παραποιημένο πιστοποιητικό (π.χ απολυτήριο λυκείου) αλλά δεν προσβλήθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού προσλήψεως και οπότε δεν επηρεάστηκε ο πίνακας επιτυχόντων. Δηλαδή ο υποψήφιος ο οποίος κατέθεσε παραποιημένο πιστοποιητικό θα ήταν και πάλι επιτυχών του διαγωνισμού αλλά με διαφορετική σειρά επιτυχίας. Αυτό κρίνεται ως ιδιαιτέρως σημαντικό διότι δεν αδικήθηκε έτερος συμμετέχων του διαγωνισμού και μς αυτόν τον τρόπο απώλεσε την προσληψή του. Βέβαια στον υποψήφιο ο οποίος επέτυχε σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επιβληθούν ποινικές κυρώσεις εφόσον έχουν συντελεστεί και πειθαρχικές κυρώσεις οι οποίες δεν θα συντελούν στην απολυσή του.