• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Α' | 23 Μαρτίου 2015, 16:52

    Κύριε Υπουργέ, το παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει να περιέχει βελτιώσεις καθόσον απολύονται υπάλληλοι με χρόνο υπηρεσίας πέραν της 15ετίας και ενώ δεν συντρέχουν εναντίον τους ποινικές κυρώσεις καθόσον το αδίκημα της πλαστογραφίας έχει παραγραφεί. Δηλαδή ο νόμος 4305/ 2014 έχει αναδρομικότητα πέραν των 15 ετών και επιβάλλει πειθαρχική ποινή απολύσεως σε έναν υπάλληλο ο οποίος κατά την ημερομηνία τέλεσης του αδικήματος (υποβολή νοθευμένου πιστοποιητικού) δεν τελούσε σε υπηρεσία. Εκτιμώ ότι το ανωτέρω είναι καταχρηστικό. Ο κάθε υπάλληλος τελεί σε υπηρεσία με την κύρωση των πινάκων επιτυχόντων από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού της εκάστοτε αρχής πρόσληψης οι οποίες και ήταν υπεύθυνες για τον έλεγχο της νομιμότητας και πιστότητας των δικαιολογητικών. Ευχαριστώ