• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Ζολοταριώφ' | 23 Μαρτίου 2015, 16:03

    Με τις διατάξεις του παρόντος πρέπει να αρθεί η αναστολή της βαθμολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων καθώς και η αναστολή της χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών μετ' αποδοχών, όπως προβλέπουν ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας & ο κώδικας υπαλλήλων των ΟΤΑ.