• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος' | 23 Μαρτίου 2015, 17:33

    Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου αναφέρει ότι:β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού,και ιδίως το περιεχόμενο και η διαδικασία εξέτασης των εξεταζόμενων ενοτήτων, η κλίμακα και ο τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων, τυχόν συντελεστές βαρύτητας βαθμολογίας που καθορίζουν τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού, ο αριθμός των υποψηφίων που προκρίνονται στο β΄ στάδιο, η συγκρότηση του σώματος των βαθμολογητών, η συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ), τα εξεταστικά κέντρα, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» Ως προς την τήρηση του αδιαβλήτου της διαγωνιστικής διαδικασίας και εφόσον ψηφιστούν οι προτεινόμενες αλλαγές στη διαγωνιστική διαδικασία, θα πρέπει η Υπουργική Απόφαση να εκδοθεί αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου, λαμβάνοντας ως δεδομένο, σύμφωνα με τα λεγόμενα του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κου Γεώργιου Κατρούγκαλου στη συνάντησή του με το Δ.Σ. του Συλλόγου των Σπουδαστών της ΚΓ' Εκπαιδευτικής Σειράς, ότι διαγωνισμός δε μπορεί να γίνει πριν το Σεπτέμβριο το νωρίτερο, με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή η Υπουργική Απόφαση εκδοθεί, όταν περίπου εκδοθεί και η προκήρυξη, τότε οι υποψήφιοι δεν θα έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να ανταπεξέλθουν με τη μελέτη τους στις προτεινόμενες αλλαγές. Αυτό που δεν δύναμαι να κατανοήσω είναι για ποιο λόγο το περιεχόμενο και η διαδικασία εξέτασης των εξεταζόμενων ενοτήτων, η κλίμακα και ο τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων, τυχόν συντελεστές βαρύτητας βαθμολογίας που καθορίζουν τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού, δεν διευκρινίζονται εντός του σχεδίου νόμου... Ως προς τους υποψηφίους που αιφνιδιάστηκαν με το νόμο 4305/2014 του πρώην Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κου Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και της πρώην Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κας Εύης Χριστοφιλοπούλου, πρέπει να τους δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Μαϊου για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Και ο προηγούμενος νόμος αιφνιδίασε με την προϋπόθεση κατοχής πιστοποιητικού άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας ΜΟΝΟ της Αγγλικής και το πρόσφατο σχέδιο νόμου αιφνιδιάζει ως προς την θεματική ασάφειά του στο Τέστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων και στον Φάκελο Επίκαιρου Θέματος, με αποτέλεσμα πολλοί υποψήφιοι να μην έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία του Τέστ Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων του νόμου 4305/2014, επειδή δεν γνωρίζουν τι θα ισχύσει τελικά. Ως προς τους υποψήφιους που κατοικούν στην επαρχία, θα πρέπει να ισχύσουν τα εξεταστικά κέντρα μακριά από την πρωτεύουσα του άρθρου 17 παρ. 8 του Π.Δ. 57/2007 για το πρώτο - προκαταρκτικό στάδιο, το οποίο ουδέποτε εφαρμόστηκε, εάν πράγματι οι ιθύνοντες ενδιαφέρονται για τη μη οικονομική αιμορραγία των υποψηφίων και των οικογενειών τους.