• Σχόλιο του χρήστη 'Γερουσιαστής' | 23 Μαρτίου 2015, 18:05

    Θα πρέπει να επιτραπεί πλέον η διακίνηση δημοσίων εγγράφων και μεταξύ δημοσιών υπηρεσιών μέσω email σε πιστοποιημένα mail της κάθε υπηρεσίας. Θα πρέπει να δοθεί άμεση πρόσβαση στα ΚΕΠ κάθε είδους εφαρμογή που έχει μηχανογραφηθεί ή βρίσκεται στη φάση μηχανογράφησης όπως : 1.Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης 2.Ληξιαρχικές Πράξεις από το το Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων 3.Σύστημα εκτύπωσης ασφαλιστικού βιογραφικού μέσω του atlas.gov.gr Κάθε παραπάνω ενέργεια θα μειώσει τη γραφειοκρατία καθώς και θα αποφέρει τεράστιο λειτουργικό κόστος όπως γραφικής ύλης ,ταχυδρομείου και κυρίως άμεσης εξυπηρέτησης του πολίτη. Επιπροσθέτως ο πολίτης θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως του ΟΑΕΔ ,Τaxis ,ΟΑΕΕ κτλ με τον ίδιο κωδικό και συγκεκριμένα με τους κωδικούς του taxisnet.Έτσι μειώνεται η πολυπλοκότητα των συναλλαγών των πολιτών.