• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιωτης' | 23 Μαρτίου 2015, 18:58

    Αξιότιμε κε Υπουργέ, αξίοτιμοι κοι.της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής θα ήταν θεμιτή η διατήρηση της παραγράφου 1.α του εν λόγω άρθρου στο τελικό ψηφισθέν κείμενο του νόμου διότι έχοντας υπόψη διοικητική εμπλοκή σε προσωπικό επίπεδο δεν κατέστη δυνατή η κατάληψη θέσης οριστικού πίνακα. Προς τούτο ήδη έχω αιτηθεί εκ της Διοικήσεως διόρθωση της ανωτέρω κατάστασης. Σχετικό προσωπικό αίτημα με συννημένα έγγραφα έχει κατατετεθεί σε Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης. Ανάλογο αίτημα μπορεί για προσωπικούς αποδεδειγμένα λόγους να φέρουν και λοιποί συνάδερφοι που δεν αποδέχθησαν θέσεις οριστικού πίνακα. Για όποια διευκρίνηση και επικοινωνία έχετε το email μου. Σας ευχαριστώ θερμά