• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 23 Μαρτίου 2015, 18:54

    Κύριε Υπουργέ με το άρθρο 31 παρ 8 του νομοσχεδίου που καταθέτετε εγώ που είμαι αρχιμουσικός στην φιλαρμονική Δήμου Χαλανδρίου πια θέση θα έχω ? θα ήμαστε όλοι ίδιοι ? το κοντσερτίνο οι κορυφαίοι Α! ΚΑΙ β! της ορχήστρας μου θα πάψουν να υπάρχουν ? και αν ναι διαλύεται η δομή και η λειτουργία της ορχήστρας? Κύριε Υπουργέ καταλαβαίνω ότι οι προθέσεις σας σε ότι αφορά την λειτουργία των δομών του δημοσίου και των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων είναι οι καλλίτερες. Όμως η πληροφόρηση και η ενημέρωση που σας έχει γίνει για το συγκεκριμένο θέμα είναι προφανώς ελλιπής .Αυτό φαίνεται απο το γεγονός ότι αναφαίρετε στο παρόν νομοσχέδιο η έννοια Μουσικός σαν ένας κλάδος εργαζομένων με ομοιογενή χαρακτηριστικά ίδιου τρόπου πρόσληψης, λειτουργίας και ίδιου τρόπο κατάταξης και καθορισμού των αποδοχών . Κύριε Υπουργέ θα ήθελα να σας καταθέσω τα παρακάτω στοιχεία για να αποκτήσετε ολοκληρωμένη άποψη για το θέμα έτσι ώστε από καλλίτερη θέση να κρίνετε και να αποφασίσετε το ορθότερο δίνοντας λύση στο σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε. 1. η δομή των μουσικών συνόλων των ΟΤΑ είναι ίδια με τα μουσικά σύνολα του Δημοσίου ( Κρατική , Λυρική ), καθώς και η λειτουργία τους . 2. Η πρόσληψη των Μουσικών γίνετε με ακρόαση από καλλιτεχνική επιτροπή . 3. Η διαδικασία πρόσληψις του καλλιτεχνικού προσωπικού εξαιρείται των διατάξεων του Ν 2190/94 ΑΣΕΠ. 4.Οι μουσικοί που προσλαμβάνονται ως καλλιτεχνικό προσωπικό μέλη ορχηστρικών συνόλων των ΟΤΑ κατατάσσονται στις ιδικές κατηγορίες του Αρχιμουσικού , κορυφαίου Α κορυφαίου Β και μουσικού όπως και του Δημοσίου παραμένοντας στην ίδια θέση καθ' όλη την διάρκεια της εργασιακής του σχέσης , οι αμοιβές του καθορίζονται ανάλογα με την κατηγορία της θέσεις που εργάζεται και δεν εντάσσεται στις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ.ΥΕ. Τα μουσικά σύνολα δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς αυτήν την εσωτερική ιεραρχία άλλος τε όλες οι ορχήστρες ανά τον κόσμο με αυτήν την μορφή λειτουργούν . τέλος οι μουσικοί καθηγητές θεωρίας και οργάνων προσλαμβάνονται βάση των τυπικόν τους προσόντων ( όχι με ακρόαση ) σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν 2190 /94 ΑΣΕΠ και κατατάσσονται στις κατηγορίες ΠΕ ΤΕ ΔΕ . Κύριε Υπουργέ η αντιστοίχηση του καλλιτεχνικού προσωπικού των ΟΤΑ πρέπει να γίνει με βάση το καλλιτεχνικό προσωπικό του Δημοσίου δηλαδή των μουσικών ορχηστρικών συνόλων ΚΟΑ ΚΟΘ ΕΛΣ