• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανάσιος ΑΔΑΜ' | 23 Μαρτίου 2015, 19:32

    Ταπεινή μου άποψη είναι ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν μπορεί να επιτευχθεί τοποθετώντας ανθρώπους/υπαλλήλους του ίδιου κλάδου να δικάσουν συνάδελφό τους. Το έργο το έχουμε δεί πολλές φορές. ΠΡΟΤΑΣΗ : Να μειωθούν από δύο (2) σε ένα (1) οι αιρετοί εκπρόσωποι του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος, και να αυξηθούν από ένα (1) σε δύο (2) οι πάρεδροι ή δικαστικοί πληρεξούσιοι του ΝΣΚ ώστε να υπάρχει πραγματική απόδοση δικαιοσύνης και να υπάρξει φόβος απο την πλευρά των ασύδοτων/ασυνείδητων υπαλλήλων. Οι τίμιοι και συνειδητοί δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε. Άλλωστε δεν πρέπει να σκεπτόμαστε μόνον τους διωκόμενους υπαλλήλους. Υπάρχουν και οι αδικούμενοι/παραπονούμενοι και ίσως βλαπτόμενοι διοικούμενοι πολίτες που θα πρέπει να καταφεύγουν στα δικαστήρια με ότι αυτό συνεπάγεται σε χρόνο, χρήμα και αδυναμία διεκπεραιώσεως των υποθέσεών τους με το Δημόσιο.