Άρθρο 11: Πειθαρχικά Συμβούλια

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως ισχύει, προστίθενται στοιχεία στ’ και ζ΄ ως εξής:

«στ) Δύο (2) εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι προϊστάμενοι Διεύθυνσης δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. ή Περιφερειών και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  Αν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  δεν υποδείξει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήματος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τα μέλη αυτά μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

ζ) Δύο (2) εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι προϊστάμενοι Διεύθυνσης Δήμων και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  δεν υποδείξει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήματος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τα μέλη αυτά μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»

2. Μετά το εδάφιο δ της παραγράφου 2 του άρθρου 146   Α του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ε ως εξής: «ε) τα τακτικά μέλη της περίπτωσης στ΄ ή τους αναπληρωτές τους.»

 

3. Μετά το εδάφιο γ της παραγράφου 3  του άρθρου 146   Α του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «δ) τα τακτικά μέλη της περίπτωσης ζ΄ ή τους αναπληρωτές τους.».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 146 Β του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας,

β) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

γ) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ., με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του οργάνου που εκδίδει την απόφαση σύστασης του συμβουλίου της παραγράφου 1. Οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ύστερα από κλήρωση που γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του παρόντος και υπηρετούν στην έδρα του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου, 

δ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος».

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:30 | επιπληξη

  οι συνδικαληστες στο πειθαρχικο ειναι σιγουρο οτι θα τιμωρησουν υποδειγματικα το φιλο τους που εκανε το παραπτωμα!!

  τα πειθαρχικα ειναι διαφθορα.
  καταργηση ολων στο αρθρο αυτο

  μονο μια παραγραφος: κατευθειαν στο πρωτοβαθμιο τοπικο διοικητικο δικαστηριο και γρηγορα εκδικαση.

 • 24 Μαρτίου 2015, 11:37 | πανος

  Με την παρούσα σύνθεση τα πειθαρχικά συμβούλια του ν.4057/2012(δικαστης,αντιπρόσωπος ΝΣΚ,Διευθυντήςάλλης υπηρεσίας)χωρίς αιρετό εκπρόσωπο για πρώτη φορά, λειτούργησαν υποδειγματικά εκδικάζοντας με αμεροληψία και αντικειμενικότητα όλες τις εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις, δίνοντας τέλος στο προγενέστερο άθλιο καθεστώς της πειθαρχικής ατιμωρησίας και της συναλλαγής. Με τη προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η επιστροφή στο καθεστώς αυτό και η δυσχέρανση της εύρυθμης λειτουργίας των Συμβουλιων. Η Ιδιότητα του συνδικαλιστή και του μέλους του Πειθαρχικού δεν συμβιβάζεται με την αποστολή των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Είναι δυνατόν ο συνδικαλιστής να ασκήσει σε βάρος του ψηφοφόρου του ελεγχόμενου υπαλλήλου τα καθήκοντα του μέλους του Πειθαρχικού με αμεροληψία, ουδετερότητα και δίκαιη κρίση ????Μάλλον θα προσπαθήσει να «βοηθήσει» και να συγκαλύψει αντί να επιβάλλει την προσήκουσα πειθαρχική ποινή (π.χ απόλυση)

 • 23 Μαρτίου 2015, 20:58 | Αναγνωστοπουλος Γ.

  Ο Υπουργός δεν πρέπει να υπογράφει αμελλητί κάθε απόφαση ενός Προϊσταμένου για Αργία ή για απόλυση. Να επανεξετάζεται η υπόθεση αν υπήρχαν παρατυπίες ή σκόπιμη ποινή στον υπάλληλο.

 • 23 Μαρτίου 2015, 19:32 | Αθανάσιος ΑΔΑΜ

  Ταπεινή μου άποψη είναι ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν μπορεί να επιτευχθεί τοποθετώντας ανθρώπους/υπαλλήλους του ίδιου κλάδου να δικάσουν συνάδελφό τους. Το έργο το έχουμε δεί πολλές φορές.

  ΠΡΟΤΑΣΗ : Να μειωθούν από δύο (2) σε ένα (1) οι αιρετοί εκπρόσωποι του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος, και να αυξηθούν από ένα (1) σε δύο (2) οι πάρεδροι ή δικαστικοί πληρεξούσιοι του ΝΣΚ ώστε να υπάρχει πραγματική απόδοση δικαιοσύνης και να υπάρξει φόβος απο την πλευρά των ασύδοτων/ασυνείδητων υπαλλήλων. Οι τίμιοι και συνειδητοί δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε. Άλλωστε δεν πρέπει να σκεπτόμαστε μόνον τους διωκόμενους υπαλλήλους. Υπάρχουν και οι αδικούμενοι/παραπονούμενοι και ίσως βλαπτόμενοι διοικούμενοι πολίτες που θα πρέπει να καταφεύγουν στα δικαστήρια με ότι αυτό συνεπάγεται σε χρόνο, χρήμα και αδυναμία διεκπεραιώσεως των υποθέσεών τους με το Δημόσιο.

 • Θα έπρεπε να υπάρχει ένας μόνο εκπρόσωπος των εργαζομένων. Έχει αποδειχθεί από το παρελθόν ότι η στήριξη ήταν ανεξάρτητη του παραπτώματος με αποτέλεσμα να υπάρχει ατιμωρησία. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε εκεί.

 • 21 Μαρτίου 2015, 22:25 | Μ.Π.

  Είναι σημαντικό να διατυπωθεί σε σχετικό άρθρο ότι οι Προϊστάμενοι που στελεχώνουν τις Διευθύνσεις Επιθεώρησης-Εσωτερικού Ελέγχου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και διενεργούν ΕΔΕ θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά τη νομική ιδιότητα, γιατί το προσόν πτυχιούχος ΠΕ σε συνδυασμό με την πολύχρονη προϋπηρεσία δεν είναι αρκετά.

  Οι μη έχοντες νομικές γνώσεις διενεργούντες ΕΔΕ υπάλληλοι μετατρέπονται σε υπερεισαγγελείς και η πειθαρχική διαδικασία εκτροχιάζεται.

 • 20 Μαρτίου 2015, 10:34 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  θα συμφωνήσω με την σύνθεση των πειθαρχικών οργάνων, τα οποία πρέπει να αποτελούνται από δικαστικούς, άνθρωπο της διοίκησης του φορέα, από το αρμόδιο Υπουργείο κα. Επιπλέον χρειάζεται και συνδικαλιστική αντιπροσώπευση από 1 τουλάχιστον εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ ή της ΓΣΕΕ, ανάλογα με το που ανήκει ο φορέας και ο εργαζόμενος που διέπραξε το πειθαρχικό παράπτωμα κα.

 • 20 Μαρτίου 2015, 07:08 | Αριστείδης Οικονόμος

  Απολύτως απαράδεκτη η παρουσία 2 συνδικαλιστών οι οποίοι σε πλείστες περιπτώσεις είχαν στήσει βιομηχανία αθωώσεων καθιστώντας στην ουσία την διαδικασία κενή περιεχομένου.

 • 18 Μαρτίου 2015, 21:06 | Ματζάρης Θανάσης

  Ειναι δυνατόν να υπάρχουν δύο εκπρόσωποι των υπαλλήλων; Όπως λέει η παροιμία «κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει». Έτσι και οι υπάλληλοι ποτέ δεν θα καταδικάσουν συναδέλφους τους .Αυτό δεν γινόταν άλλωστε τόσα χρόνια . Και γέμισε το δημόσιο αλλαζονικούς και διευθαρμένους υπαλλήλους ακριβώς γιατί υπήρχε η ατιμωρησία .Και γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι να έχουν διαφορετική μεταχείρηση απο τους υπόλοιπους πολίτες . Μήπως θέλουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικα στρώματα τα οποία θα χαίρουν ασυλίας όπως οι βουλευτές. Μια αριστερή κυβέρνηση πρέπει να βλέπει τα συμφέροντα του συνόλου των πολίτων και όχι να καλύπτει άθελά της διευθαρμένους υπαλλήλους . Το σωστό πιστέυω είναι να υπάρχει ένας εκπρόσωπος των υπαλλήλων και ο ρόλος του απλώς να είναι εποπτικός της διαδικασίας.Επίσης πιστέυω ότι ακόμη και μια ψήφος να είναι θετική απο τα μέλη του πειθαρχικού πρέπει άμεσα η υπόθεση να παραπέμπεται σε δίκη όπως και όλες οι υποθέσεις των απλών πολιτών .

 • Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος».
  Πρέπει να αλλάξει ως εξής.

  Τρεις αιρετούς εκπροσώπους στα πειθαρχικά Συμβούλια οι οποίοι ΔΕΝ συμμετείχαν προηγουμένως στο Συμβούλιο που έχει ασχοληθεί ήδη με την δίωξη του Υπαλλήλου. Δεν μπορεί οι ίδιοι κομματικοί να συμμετέχουν παντού.
  Αίτηση εξαίρεσης στο πρόσωπο μέλους του Πειθαρχικού γίνεται ΑΜΈΣΩς δεκτή για λόγους δίκαιης δίκης.
  ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΑΘΏΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥ Ο ΔΙΩΧΘΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΎΤΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΑΠΌ ΑΥΤΟΎΣ ΠΟΥ ΑΔΙΚΉΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟ δημόσιο θα πληρώσει το μισό της αποζημίωσης και τα μέλη του Πειθαρχικού το άλλο μισό της αποζημϊωσης. Αυτό θα βοηθήσει στην μείωση των αδίκων Πειθαρχικών διώξεων από δικομανείς Προισταμένους και κομματικούς συμβούλος