• Σχόλιο του χρήστη 'Αφροδίτη' | 23 Μαρτίου 2015, 20:18

    Κύριε Υπουργέ, Καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ για τη βούληση και την αποφασιστικότητα σας να αποκαταστήσετε τις αδικίες των τελευταίων ετών. Θέλω μόνο να σταθώ σε δύο σημεία, που κατά τη γνώμη μου πρέπει να προστεθούν στο νομοσχέδιο. Πρώτον: Να προστεθεί παράγραφος με την οποία να αναγνωρίζεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας ώς πραγματικός χρόνος προϊπηρεσίας, ώστε να υπολογίζεται στο ακέραιο για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, αλλά να υπολογίζεται και ως συντάξιμος. Δεύτερον: να προστεθεί εδάφιο με το οποίο να δίνεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (το οποίο τέθηκε σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, )η δυνατότητα εθελοντικής μετακίνησης, σε θέση άλλου εκπαιδευτικού κλάδου, εφόσον το προσωπικό αυτό κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε και β΄τίτλο σπουδών, που αντιστοιχεί σε εκπαιδευτικό κλάδο/ειδικότητα και που στο εν λόγω προσωπικό, είτε δε δόθηκε ποτέ η δυνατότητα συμμετοχής στη διεκδίκηση θέσης άλλου εκπαιδευτικού κλάδου/ειδικότητας, είτε δεν ολοκληρώθηκε η σχετική διοικητική διαδικασία. Ουσιαστικά ζητώ να δοθεί η δυνατότητα σε όσους εκπαιδευτικούς κατέχουν και δεύτερο πτυχίο που αντιστοιχεί σε άλλο κλάδο της εκπαίδευσης, να μεταταχθούν εθελοντικά με βάση το δεύτερο πτυχίο τους, είτε είχε συμπεριλιφθεί στις προηγούμενες Ανακοινώσης της κινητικότητας, είτε όχι( υπάρχουν και κάποιες τέτοιες περιπτώσεις).