• Σχόλιο του χρήστη 'Αναγνωστοπουλος Γ.' | 23 Μαρτίου 2015, 20:22

    Να επανεξεταστεί το άρθρο για οριστική απόλυση Άρθρο 10 Οριστική Παύση 1. Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «η) η ποινή της οριστικής παύσης, η οποία μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα: της παράβασης του άρθρου 107 παρ.1 (α) του παρόντος, της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους, της απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εξαιρετικά ιδιαίτερης εκτός υπηρεσίας της σοβαρής παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από σαράντα τέσσερις μέρες (44) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους, της εξαιρετικώς σοβαρής απείθειας (η οποία θα τεκμηριώνεται από σοβαρή έρευνα), της άμεσης ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχής σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί, της εμμονής σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονομική επιτροπή. Επίσης η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο για οποιοδήποτε παράπτωμα αν κατά την προηγούμενη της διάπραξής του διετία του είχαν επιβληθεί έξι (6) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίμου αποδοχών έξι (6) μηνών ή κατά το προηγούμενο της διάπραξής του έτος είχε τιμωρηθεί για το ίδιο αδίκημα με ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών ενός (6) μηνών. Σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή κατά την έννοια του άρθρου 107 η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης» Ο υπάλληλος δικαιούται Ειδική Προστασία Μάρτυρα Δημοσίου Συμφέροντος όταν έχει καταθέσει αναφορές για κακοδιοίκηση, πλαστά πτυχία, υπεξαιρέσεις κλπ... και η υπόθεσή του αρχειοθετείται ή εκπίπτει της ποινής ανάλογα της προσφοράς του. Την Ειδική Προστασία Μάρτυρα Δημοσίου Συμφέροντος την δίνει ο Εισαγγελέας Ο Υπουργός κατά της διαφθοράς Ο Υπουργός Παιδείας Δικαιοσύνης ανάλογα που υπηρετεί ο Δημόσιος Υπάλληλος.