• Σχόλιο του χρήστη 'mvs' | 23 Μαρτίου 2015, 21:43

    Δημοκρατικό και δίκαιο είναι να συμπεριλάβετε και όσους συμμετείχαν στην πρώτη διαθεσιμότητα-κινητικότητα. Τότε, με το νόμο 4093/12 (νόμος Μανιτάκη) εκδιώχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες 2.000 περίπου άτομα χωρίς στοιχειώδη αξιολόγηση. Υπάλληλοι που είχαν αποκτήσει πρόσθετα προσόντα (π.χ. επί πτυχίω φοιτητές ΑΕΙ, με πιστοποιητικό ECDL κλπ.) και δεξιότητες για να είναι αποδοτικοί στην υπηρεσία τους βρέθηκαν με το έτσι θέλω σε άλλες υπηρεσίες όπου τα προσόντα και οι δεξιότητες αυτές είναι άχρηστες.