• Σχόλιο του χρήστη 'Αναγνωστοπουλος Γ.' | 23 Μαρτίου 2015, 21:06

    ΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΫΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Άρθρο 109 Πειθαρχικές ποινές 1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους είναι: α) η έγγραφη επίπληξη, β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές τριών (3) μηνών, γ) η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, δ) ο υποβιβασμός κατά ένα βαθμό, ε) η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών και Να προστεθεί προσωρινή παύση εννέα μηνών Να προστεθεί προσωρινή παύση ενός έτους στ) η οριστική παύση ( σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις.. Η οριστική παύση πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε κακουργήματα που έχουν τελεσιδικήσει και ο υπάλληλος δεν μπορεί να προσέλθει στην υπηρεσία του γιατί είναι φυλακή.