• Σχόλιο του χρήστη 'Αναγνωστοπουλος Γ.' | 23 Μαρτίου 2015, 21:56

    Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΙ 3. Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο για οποιοδήποτε παράπτωμα αν: α) κατά την προηγούμενη της διάπραξης του διετία του είχαν επιβληθεί έξι(6) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίμου αποδοχών τριών (3) μηνών ή β) κατά το προηγούμενο της διάπραξής του έτος είχε τιμωρηθεί για το ίδιο αδίκημα τρεις φορές με ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών έξι (3) μηνών. Πολλοί υπάλληλοι στοχοποιούνται και αν αλλάξει αυτή η διάταξη θα σταματήσει κάπως την στοχοποίηση του υπαλλήλου από αντιπάλους του.