• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Καββαδάς' | 23 Μαρτίου 2015, 22:04

    Η εκποίηση είναι μέγα λάθος επειδή η χρηματική αξία τους μηδενίζεται. Αντιθέτως η χρηστική τους αξία παραμένει. ΑΠΛΑ ΜΗΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΑΛΛΑ. Το σωστό είναι να μην αγοράζουμε το περιττό όχι να το πουλάμε κοψοχρονιά όταν διαπιστώσουμε πως κάναμε ανόητη περιττή αγορά ειδικά αν χάνει την αξία του. Κάντε ανταλλαγές αν μπορείτε. Επιπλέον ο στόλος των οχημάτων δεν διατηρείται συνολικά όπως θα έπρεπε από μια υπηρεσία που να διαχειρίζεται συνολικά το ζήτημα όπως στο στρατό και μάλιστα ο όγκος είναι τέτοιος που η Ελληνική στρατιωτική βιομηχανία οχημάτων θα πλουτιζε αν τα παρήγαγε και τα συντηρούσε.