• Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Κ.,Β.Π.,Σ.Α :ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΑΤΕ' | 23 Μαρτίου 2015, 22:31

    Είμαστε απολυμένοι της ΑΤΕ. Είχαμε προσληφθεί με τον προστατευτικό νόμο 1648/86, ως τέκνα αγωνιστών εθνικής αντίστασης και αναπήρων και θυμάτων πολέμου. Ζητάμε να νομοθετήσετε και για τη δική μας κατηγορία, γιατί υποστήκαμε την πιο βίαιη απόλυση και μάλιστα από τις πρώτες που έγιναν τα χρόνια του μνημονίου. Είμαστε η μοναδική Τράπεζα που υποστήκαμε μειώσεις μισθών γιατί θεωρηθήκαμε δημόσιος τομέας. Αυτό δεν λήφθηκε υπόψη ούτε στην απόλυσή μας, γιατί αντί να μεταταχθούμε σε δημόσια υπηρεσία, όπως άλλωστε προβλεπόταν και στο διορισμό μας από τον νόμο, μας δόθηκαν να υπογράψουμε συμβάσεις ιδιωτικού τομέα με όρους νεοπροσληφθέντων και χωρίς διαδοχή. Έτσι εξαναγκαστήκαμε να βγούμε στην πρόωρη συνταξιοδότηση με όλα τα επακόλουθα, δηλαδή μείωση σύνταξης λόγω των λίγων χρόνων υπηρεσίας και μείωση λόγω ορίου ηλικίας σε ποσοστό 40%, τη στιγμή που μετέπειτα οι πρώην συνάδελφοι της ΑΤΕ που έφυγαν με εθελουσία είχαν μείωση κατά το ήμισυ, δηλαδή 20%. Ζητάμε να νομοθετήσετε για την επάνοδό μας στην εργασία, είτε στην αναπτυξιακή τράπεζα, είτε στον ειδικό φορέα διαχείρισης κόκκινων δανείων που εξαγγέλθηκε ότι θα δημιουργηθούν, προβαίνοντας από τη δική μας πλευρά σε αναστολή της περικεκομμένης και μειωμένης σύνταξής μας. Ευχαριστούμε πολύ, πιστεύοντας στην αναγνώριση των θυσιών και διωγμών που υπέστησαν οι οικογένειές μας και παλαιότερα, αλλά και στα χρόνια του μνημονίου. Ε.Κ,Β.Π.,Σ.Α.