• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα' | 23 Μαρτίου 2015, 22:56

    Θα προστεθώ κι εγώ σε αυτούς που ζητάμε να αντιμετωπιστούμε και οι ΙΔΑΧ Ν.Π.Ι.Δ. με ίσο τρόπο με τους υπόλοιπους υπαλλήλους στο θέμα της αναγνώρισης των τυπικών μας προσόντων –μεταπτυχιακά, διδακτορικά- , με την επέκταση και την εφαρμογή της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/29-10-2014 (ΑΔΑ:79ΩΕΧ-ΧΑΒ) και στη δική μας κατηγορία. Δυστυχώς, η οποιαδήποτε μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη έχει παγώσει, οπότε και η κατάταξή μας σε συγκεκριμένη βαθμίδα παραμένει αυτή της εισαγωγής μας στο ενιαίο μισθολόγιο 1.1.2013. Δυστυχώς και αδίκως όμως, πολλοί από εμάς όταν εισαχθήκαμε στο ενιαίο μισθολόγιο την 1.1.2013 είχαμε ήδη μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα, τα οποία δεν προσμετρήθηκαν για την κατάταξή μας (2 ή 6 χρόνια αντίστοιχα) γιατί το αρμόδιο συμβούλιο δεν είχε –πολύ κακώς- φροντίσει να αναγνωρίσει τη συνάφειά τους (σε πλειάδα περιπτώσεων η καθυστέρηση αφορά έως και χρόνια). Η αδικία απεκαταστάθη με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/29-10-2014 (ΑΔΑ:79ΩΕΧ-ΧΑΒ) για τους υπαλλήλους που μπήκαν στο ενιαίο μισθολόγιο μετά την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011 (την 1η.11.2011), αλλά δυστυχώς δεν περιλάμβανε και εμάς στα Ν.Π.Ι.Δ. που ενταχθήκαμε στο ενιαίο μισθολόγιο 1.1.2013. Δεν θα έπρεπε η εγκύκλιος να εφαρμοστεί αναλογικά και στους ΙΔΑΧ ΝΠΙΔ από την 1.1.2013 που εντάχθηκαν στο ενιαίο μισθολόγιο, σύμφωνα μάλιστα με τα όσα ρητά αναφέρονται στην περ.12 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 α’) περί «αναλογικής εφαρμογής και στο προσωπικό των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ, των διατάξεων του κεφ. 2 του Ν.4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου»? Είναι πολύ άδικο, ενώ είχαμε τα σχετικά προσόντα (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) κατά την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου, να μην λαμβάνονται υπόψη και να κατατασσόμαστε σε χαμηλότερες βαθμίδες επειδή τα αρμόδια όργανα αναγνώρισης της συνάφειας καθυστέρησαν και αμέλησαν να κάνουν τη δουλειά τους.