• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΚ' | 24 Μαρτίου 2015, 00:25

    Στο άρθρο αυτό θα έπρεπε να προστεθεί και η παράγραφος που αναστέλλει την απαγόρευση των ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων σε μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους καθώς η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, αποτελεί κοινωνική επένδυση για την εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του μακροπρόθεσμα. Με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθούν και οι αδικίες (όπως αναφέρεται στον τίτλο του άρθρου) καθώς τα προηγούμενα χρόνια πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι προέβαιναν σε χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος αποκλείοντας τους δημοσίους υπαλλήλους που στα δύσκολα χρόνια της κρίσης και παρά τις τεράστιες περικοπές των εισοδημάτων τους επένδυσαν κόπο, χρόνο και χρήμα στην προσωπική τους βελτίωση που αναπόφευκτα μόνο θετικά συμβάλλει στο ρόλο του δημοσίου.