• Σχόλιο του χρήστη 'Στελίος Τσαβδαρλής' | 24 Μαρτίου 2015, 08:54

    ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Προσθήκη στο άρθρο 20. Ο χρόνος της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων που τέθηκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων Α,Β,Γ,Ε της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, συνυπολογίζεται ως συνολικός χρόνος υπηρεσίας καθώς και σε κάθε υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη.