• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Παπαχρηστόπουλος' | 24 Μαρτίου 2015, 09:56

    Αν και δύσκολα μπορεί κανείς να είναι αρνητικός στην προτεινόμενη ρύθμιση, η διάταξη είναι αντισυνταγματική, κάτι που σίγουρα θα επισημάνει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Το άρθρο 101Α είναι ξεκάθαρο: "Τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής". Άρα, αν η κυβέρνηση επιθυμεί να ενισχυθούν περαιτέρω οι ανεξάρτητες αρχές, μπορεί να προτείνει στη Βουλή η ως άνω ρύθμιση να εισαχθεί στον Κανονισμός της. Αν η διάταξη ψηφιστεί, έστω ένας πολίτης να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, θα δικαιωθεί, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τη νομιμότητα των αποφάσεων που θα έχουν ληφθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή και τα προβλήματα που θα προκύψουν.