• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Νταής' | 24 Μαρτίου 2015, 10:58

    Ίσως θα έπρεπε να προβλεφθεί νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής πράξης που θα εξειδικεύει το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων και ιδίως αυτό των ειδικών συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες δεν επικυρώνονται με νόμο. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για να υπάρχει σαφές τοπίο για το τι μπορούν να συζητούν το δημόσιο και οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης ειδικών συλλογικών συμβάσεων. Δηλαδή, να οριοθετηθεί κατάλληλα το εύρος των θεμάτων.