Άρθρο 04: Δικαίωμα και υποχρέωση συλλογικής διαπραγμάτευσης

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων έχουν δικαίωμα και το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και οι ο.τ.α. αντίστοιχη υποχρέωση και αρμοδιότητα να διαπραγματεύονται για τους όρους και τις συνθήκες αμοιβής και απασχόλησης των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.

  • 24 Μαρτίου 2015, 10:58 | Παναγιώτης Νταής

    Ίσως θα έπρεπε να προβλεφθεί νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής πράξης που θα εξειδικεύει το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων και ιδίως αυτό των ειδικών συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες δεν επικυρώνονται με νόμο. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για να υπάρχει σαφές τοπίο για το τι μπορούν να συζητούν το δημόσιο και οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης ειδικών συλλογικών συμβάσεων. Δηλαδή, να οριοθετηθεί κατάλληλα το εύρος των θεμάτων.

  • 20 Μαρτίου 2015, 09:14 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

    Η επαναφορά ενός δημοκρατικού μέτρου που η προηγούμενη κυβέρνηση το είχε καταργήσει, προκειμένου να εξυπηρετήσει τη ντόπια ολιγαρχία!Είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε