• Σχόλιο του χρήστη 'YΠΟΨΗΦΙΟΣ' | 24 Μαρτίου 2015, 11:55

    Κατά την περίοδο των πολλών ετών διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εισαγώγή στην ΕΣΔΔΑ, εκείνα τα στοιχεία που αποτέλεσαν κοινή πεποίθηση και καθιερώθηκαν ως κοινή συνείδηση ήταν η αδιαβλητότητα και η αξιοκρατία της διαδικασίας.Η συγκεκριμένη τροποποίηση,τόσο με την επαναφορά της προφορικής εξέτασης όσο και με τον αόριστο χαρακτήρα αυτής,συντείνει σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από το πνεύμα των εισαγωγικών εξετάσεων και από τις σύγχρονες προκλήσεις, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει ένα αυριανό στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης. Επιπρόσθετα,επειδή ένα κράτος οφείλει να έχει συνέχεια στις πρακτικές του και συνέπεια απέναντι στους πολίτες του, είναι αδιανόητο να εγκαταλείπει ένα νόμο που δεν έχει καν εφαρμοστεί,ώστε να συνεχίζει να παραμένει αξιόπιστο.Ως υποψήφιος, αποτελεί τεράστια ψυχολογική αλλά και οικονομική φθορά το να προετοιμάζεσαι υπό συγκεκριμένες συντεταγμένες και οι αλλαγές τελικά να διαδέχονται η μια την άλλη χωρίς απτή και έγκαιρη προειδοποίηση. Επομένως,η πρότασή μου είναι, να παραμείνει η διαδικασία ως έχει,χωρίς τα δυο στάδια, και οι αλλαγές που μπορούν να κριθούν αναγκαίες και λογικές, να αφορούν την εισαγωγή των υπολοίπων ξένων γλωσσών αλλά και την πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας μόνο μέσω των κρατικά αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.