• Σχόλιο του χρήστη 'Β.Σ.' | 24 Μαρτίου 2015, 11:15

    Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να εξετάσετε την περίπτωση των υπαλλήλων ΙΔΑΧ αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/1995, οι οποίοι με την εφαρμογή του Καλλικράτη και τη λύση των επιχειρήσεων αυτών μεταφέρθηκαν και υπηρετούν σε μονομετοχικές αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ. Με την ένταξή τους στο ίδιο καθεστώς εργασίας με την ευρεία πλειοψηφία των συναδέλφων τους που μεταφέρθηκαν στους Δήμους ή σε κοινωφελείς επιχειρήσεις ΟΤΑ, θα δοθεί η δυνατότητα κινητικότητας και χρήσης των ευκαιριών μετάταξης σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (πέραν της μετακίνησης εντός του Δήμου, αποκλειστικά με απόφαση Δημάρχου). Θα δοθεί έτσι η δυνατότητα ίσης αντιμετώπισης ανάμεσα σε πρώην συναδέλφους και η ευκαιρία σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ, οι οποίοι επελέγησαν, λόγω των υψηλών προσόντων τους, να στελεχώσουν Επιχειρήσεις και Ανώνυμες Εταιρείες των ΟΤΑ, να αξιοποιηθούν (ίσως περισσότερο αποδοτικά) σε άλλες θέσεις ευθύνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, χωρίς να βρίσκονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δημάρχου και τον περιορισμό της μετακίνησής τους μόνο από το Δήμο σε νομικά πρόσωπα του ίδιου Δήμου και αντίστροφα (με βάση το άρθρο 15 του Ν. 4257/2014). Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι ΙΔΑΧ, παρότι υπάλληλοι ΝΠΙΔ, υπόκεινται ήδη στο μισθολογικό και εργασιακό καθεστώς του Δημόσιου τομέα (ενιαίο μισθολόγιο, πειθαρχικό δίκαιο κλπ), χωρίς όμως να θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι ως προς τα λοιπά.