• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος' | 24 Μαρτίου 2015, 12:26

    Πέρα από τα πολυάριθμα, ποικιλώνυμα και αγνώστου ακαδημαϊκής ποιότητος και προελεύσεως ξενόγλωσσα διπλώματα, τα οποία αναγνωρίζει το Π.Δ. 50/2001, υπάρχει και το ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ και τα παράβολα της εξέτασης πηγαίνουν στο ελληνικό κράτος και στις ελληνικές τράπεζες. Όσον αφορά τις ξένες γλώσσες, το μοναδικό λάθος του νόμου 4305/2014 είναι ότι έθετε ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.την κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης ΜΟΝΟ της Αγγλικής γλώσσας, παρόλο που τελικά ως μεταβατική διάταξη υϊοθέτησε ο νομοθέτης ΜΟΝΟ για τον ΚΔ' εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και τα πιστοποιητικά άριστης γνώσης της Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας. Ευτυχώς, το νέο σχέδιο νόμου επαναφέρει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική γλώσσα με την προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού άριστης γνώσης, όπως αυτά ορίζονται στο τροποποιημένο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001. Όσον αφορά την ενότητα Γνώσεις και Δεξιότητες, θα πρέπει να διευκρινιστεί στο νέο νόμο η διατύπωση στην αιτιολογική έκθεση ότι: Επιπροσθέτως, δίνει τη δυνατότητα σε υποψηφίους, που προέρχονται από θετικές επιστήμες, να ισοσκελίσουν πιθανές αδυναμίες στις προαναφερθείσες ενότητες. Η αναφορά στους υποψηφίους θετικών επιστημών σημαίνει ότι το Τέστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων θα συμπεριλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στην πρακτική αριθμητική;