• Σχόλιο του χρήστη 'Κ.Λ.' | 24 Μαρτίου 2015, 12:18

    Στο τέλος του άρθρου 107 να προστεθεί και ότι σε καμία περίπτωση δεν συνιστά άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊστάμενης αρχής η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης.