• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΤΩΝΙΑ' | 24 Μαρτίου 2015, 13:51

    Θα πρέπει, όσοι εκπαιδευτικοί έχουν δύο πτυχία να τους δοθεί η δυνατότητα να μετακινούνται σε θέσεις και στις δυο βαθμίδες της εκπαίδευσης για την καλύτερη αξιοποιήση του προσωπικού, χωρίς να περιμένουν να εξαντληθεί ο πίνακας των όσων έχουν την κύρια ειδικότητα.Η εκπαίδευση είναι ενιαία. Ευχαριστώ