• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Σαρηβασίλης Συνταξιουχος Εκπαιδευτικος-Πολ.Μηχ/κος' | 24 Μαρτίου 2015, 13:32

    Συγχαρητήρια για την αναδόμηση της Δημοκρατίας, των Θεσμών και των Λειτουργών αυτής, οι οποίοι ενεργούν για την αποκατάσταση των στρεβλώσεων, των αδικιών καθώς και την βελτίωση αυτών. Αξιότιμε κε Υπουργέ, παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας και να διατυπωθεί με σαφήνεια στις διατάξεις των άρθρων του νομοσχεδίου, «(Άρθρο 24. Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού: 1. α) Οι ειδικότητες και κλάδοι του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) ανασυσταίνονται αυτοδίκαια από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων. )», και την περίπτωση που αποτελεί συνέχεια του των αδικιών, (με το αρ. 8, ν. 4186-2013/ ΦΕΚ 193 Α΄), με το οποίο καταργήθηκαν οι ΕΠΑΣ αλλά ειδικότητες που λειτουργούσαν δεν εντάχθηκαν στα ΕΠΑΛ. Θέλω να αναφερθώ εκτενώς, όμως η οικονομία χρόνου και το πλήθος των δημοσιεύσεων επιβάλλει να αναφερθώ σύντομα και με μία από τις πολλές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, πέρα από τις ειδικότητες Γραφικών Τεχνών & Διακόσμησης, λειτουργούσε και η ειδικότητα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης. Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 18.28 ( Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης) δεν βγήκαν σε διαθεσιμότητα, η ειδικότητα μετά την κατάργηση των ΕΠΑ.Σ. και τη μη σύσταση των συγκεκριμένων ειδικοτήτων στο νέο ΕΠΑ.Λ.(με το αρ. 8, ν. 4186-2013/ ΦΕΚ 193 Α΄), δεν λειτουργεί. Είναι σωστό και δίκαιο, αν δια του παρόντος νόμου δεν ανασυσταθούν οι δομές των ΕΠΑΣ, οι ειδικότητες που λειτουργούσαν στις ΕΠΑΣ να συσταθούν και να προστεθούν στα ΕΠΑΛ. Ειδικότερα ειδικότητες που από κάθε άποψη έχουν ενδιαφέρον, όπως η ειδικότητα «Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης», η οποία απαιτεί υψηλή εκπαίδευση, τόσο σε θέματα Πολιτισμού, Ιστορίας, γνώση σύγχρονης τεχνολογίας, χημείας κλπ αλλά και δεξιότητες, για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών. Σημειώνω ότι Εθνική μας υποχρέωση είναι να αναμορφώσουμε την Δημόσια μας Εκπαίδευση, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε στελέχη που τα έχει ανάγκη τόσο η Πατρίδα μας, στελέχη που θα μπορούν να αναδείξουν τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ μας, να βελτιώσουν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ μας δια του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, να συνδράμουν ΔΙΕΘΝΩΣ στην Εθνική μας Ταυτότητα και τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ μας, στελέχη ισότιμα με αυτά του Διεθνούς Ανταγωνισμού τα οποία θα παράγουν έργο για το ΕΘΝΙΚΟ μας ΣΥΜΦΕΡΟΝ. Ο χρόνος για τη νέα σχολική χρονιά δεν είναι μακριά χρειάζεται άμεσα η νομοθετική ρύθμιση ώστε η ειδικότητα να λειτουργήσει σε όλα τα ΕΠΑΛ και ιδιαίτερα σε περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Όπως χρειάζεται άμεσα και ενημέρωση τόσο των μαθητών της Α ΕΠΑΛ αλλά και των τελειοφοίτων των Γυμνασίων.