• Σχόλιο του χρήστη 'Κ.Κ.' | 24 Μαρτίου 2015, 13:40

    Είμαι απολυμένη υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας. Προσλήφθηκα με τον πρώτο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ του έτους 1995.Οι μόνοι ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ που απολύθηκαν είναι οι υπάλληλοι της Αγροτικής μετά το κλείσιμό της στις 27-07-2012. Παρακαλούμε να συμπεριληφθούμε στους πίνακες προς διορισμό στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα ή στη νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα που πρόκειται να ιδρυθεί, ώστε να γίνει αποκατάσταση της αδικίας που υποστήκαμε. Ευχαριστώ.