• Σχόλιο του χρήστη 'Ζαρκαλή Ουρανία' | 24 Μαρτίου 2015, 13:03

    α) Σε περίπτωση εθελοντικής κινητικότητας όχι σε δομές του Υπ. παιδείας διατηρώ το δικαίωμα του ΠΕ όπως στην εκπαίδευση; β)Η παράγρ. 3 σχετίζεται με το άρθρο 21;